Burza cenných papierov a podielové fondy. Čo je výhodnejšie?

Našetrili ste alebo ste zdedili nejaké peniaze? Jednoducho máte voľné finančné prostriedky, ktoré by ste chceli výhodne investovať a čo najlepšie zhodnotiť? Finančné trhy vám ponúkajú rôzne možnosti, len si treba správne vybrať.

 

Odkladanie peňazí do pančúch je už dávno pasé. V súčasnosti nechcú ľudia svoje našetrené peniaze iba odkladať, ale chcú ich investovať a zhodnocovať. Existujú možnosti ako to na finančných trhoch urobiť.

 Burza alebo fondy?

Podielové fondy a priame investovanie do cenných papierov treba vnímať ako dva rôzne finančné produkty:

  1. individuálne – priame investovanie – je to spôsob investovania, kedy sa sám staráte o svoje investície. Sám si vyberáte cenný papier, do ktorého chcete investovať, na ako dlho, aký chcete mať výnos a aké riziko ste ochotní podstúpiť. Je to vhodná forma investovania pre tých, ktorí chcú sami riešiť svoje investície. Ale zároveň si táto forma vyžaduje aj lepšie znalosti finančného trhu
  2. kolektívne – nepriame investovanie – je to spôsob investovania, kedy spojíte svoj majetok s ďalšími investormi a zveríte ho do správy správcovských spoločností za stanovený poplatok. Všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom cenných papierov má na starosti správca fondu. Znamená to, že ako jednotlivec neinvestujete samostatne, ale vyberiete si konkrétny typ fondu, do ktorého chcete investovať. Následne daný fond investuje vaše peniaze. Vy sa tak stávate spolu s ostatnými investormi fondu spoločným vlastníkom majetku podielového fondu.

Hlavné rozdiely medzi kolektívnym a individuálnym investovaním

Rozdiel medzi kolektívnym a individuálnym investovaním je aj v tom, že preberáte zodpovednosť za výber cenných papierov, ktoré chcete nakúpiť. Preto, keď chcete investovať individuálne, mali by ste mať určité znalosti o finančnom trhu, jeho fungovaní, poznať cenné papiere a ich vlastnosti.

Obchodovanie na burze cenných papierov si mnoho ľudí predstavuje ako spôsob k rýchlemu zbohatnutiu. Hlavnou motiváciou individuálneho investovania je vyšší výnos. Vo všeobecnosti s vyšším výnosom prichádza vyššie riziko a pri nakupovaní cenných papierov by ste si mali byť vedomí všetkých rizík, ktoré sú s ním spojené. Investovanie na burze cenných papierov pri nižších sumách je tiež menej výhodné z hľadiska výšky poplatkov oproti kolektívnemu investovaniu do podielových fondov.

Výhody a nevýhody spomínaných foriem investovania, vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorú formu investovania si vybrať:

Individuálne investovanie

Kolektívne investovanie

na burze cenných papierov

prostredníctvom podielových fondov

Výhody

sám sa staráte o svoje investície

povinnosti s nákupom a predajom cenných papierov prechádzajú na správcu

máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos

nepotrebujete odbornú znalosť finančného trhu

máte širšiu ponuku cenných papierov

nepotrebujete mať skúsenosti s investovaním

vyššia likvidita cenných papierov

podstupuje nižšie riziko - v závislosti od výberu fondu

 

oplatí sa investovať aj nižšiu čiastku

Nevýhody

potrebujete lepšiu znalosť finančného trhu

rôzne druhy poplatkov

máte zodpovednosť za výber cenných papierov

nižšia likvidita

podstupujete vyššie riziko

 

vyššie poplatky pri nižších investíciách