Co potrebujete vediet o volalite, aby ste vynosne investovali?

Kým fondy peňažného trhu sú vzhľadom na očakávaný výnos, ale i riziko konzervatívnejšie, akciové fondy zamerané na trhy rozvíjajúcich sa krajín a komoditné fondy sú vysoko rizikové, no zároveň majú aj najväčší výnosový potenciál. Riziko fondu je veľkosť výkyvov (volatilita ), ktoré fond zaznamenáva.

Volatilita

Čo by ste mali vedieť a čo všetko  prezrádza volatilita o vybranom fonde?

Volatilita:

  • Predstavuje nestálosť, kolísavosť cien cenných papierov a fondov na finančných trhoch.
  • Počíta sa z historického správania cien.
  • Zvyčajne sa uvádza na ročnej báze (per annum = p. a.).
  • Je jedným z možných indikátorov výšky rizika.
  • Používa sa aj na predpovedanie výkonnosti fondu.
  • V súvislosti s očakávanou výkonnosť dáva predstavu o tom, ako veľmi sa môže odchýliť skutočná výkonnosť od očakávanej výkonnosti.

 Ukážme si to na konkrétnych príkladoch:

  1.  V prípade najmenej rizikových fondov peňažného trhu s očakávanou ročnou výkonnosťou na úrovni 1 % a volatilitou 0,20 %, môžeme s pravdepodobnosťou necelých 96 % povedať, že sa skutočná ročná výkonnosť bude o 12 mesiacov  pohybovať kdesi medzi 0,60 % až 1,40 % (1,00 % ± 2 x 0,20 %).
  2. Pri akciovom fonde, ktorý investuje do akcií z vyspelých akciových trhov, s očakávanou ročnou výkonnosťou 8 % a volatilitou 14 % sa jeho ročná výkonnosť bude za normálnych okolností pohybovať medzi -20 % až +36 %.

Prináša aj príležitosti k dobrým nákupom, keďže sa pri investovaní môže správať ako aj náš „spojenec“. Pretože práve kolísanie cien cenných papierov nám umožňuje kúpiť „pod cenu“ a následne predať „nadhodnotene“.

Ktorý fond si teda vybrať?

To závisí predovšetkým od investorovej ochoty a schopnosti znášať riziko, nie od očakávanej či dokonca minulej výkonnosti. Nezabúdajte však na to, že  pri žiadnom riziku nie je možné očakávať vysoký výnos.