• Menu

  Co potrebujete vediet o volalite, aby ste vynosne investovali?

  02.11.2016 | BLOG | -

  Kým fondy peňažného trhu sú vzhľadom na očakávaný výnos, ale i riziko konzervatívnejšie, akciové fondy zamerané na trhy rozvíjajúcich sa krajín a komoditné fondy sú vysoko rizikové, no zároveň majú aj najväčší výnosový potenciál. Riziko fondu je veľkosť výkyvov (volatilita ), ktoré fond zaznamenáva.

  Volatilita

  Čo by ste mali vedieť a čo všetko  prezrádza volatilita o vybranom fonde?

  Volatilita:

  • Predstavuje nestálosť, kolísavosť cien cenných papierov a fondov na finančných trhoch.
  • Počíta sa z historického správania cien.
  • Zvyčajne sa uvádza na ročnej báze (per annum = p. a.).
  • Je jedným z možných indikátorov výšky rizika.
  • Používa sa aj na predpovedanie výkonnosti fondu.
  • V súvislosti s očakávanou výkonnosť dáva predstavu o tom, ako veľmi sa môže odchýliť skutočná výkonnosť od očakávanej výkonnosti.

   Ukážme si to na konkrétnych príkladoch:

  1.  V prípade najmenej rizikových fondov peňažného trhu s očakávanou ročnou výkonnosťou na úrovni 1 % a volatilitou 0,20 %, môžeme s pravdepodobnosťou necelých 96 % povedať, že sa skutočná ročná výkonnosť bude o 12 mesiacov  pohybovať kdesi medzi 0,60 % až 1,40 % (1,00 % ± 2 x 0,20 %).
  2. Pri akciovom fonde, ktorý investuje do akcií z vyspelých akciových trhov, s očakávanou ročnou výkonnosťou 8 % a volatilitou 14 % sa jeho ročná výkonnosť bude za normálnych okolností pohybovať medzi -20 % až +36 %.

  Prináša aj príležitosti k dobrým nákupom, keďže sa pri investovaní môže správať ako aj náš „spojenec“. Pretože práve kolísanie cien cenných papierov nám umožňuje kúpiť „pod cenu“ a následne predať „nadhodnotene“.

  Ktorý fond si teda vybrať?

  To závisí predovšetkým od investorovej ochoty a schopnosti znášať riziko, nie od očakávanej či dokonca minulej výkonnosti. Nezabúdajte však na to, že  pri žiadnom riziku nie je možné očakávať vysoký výnos.
  Staršie články

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.