USA TOP fond o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. pripravila od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 pre všetkých záujemcov o investovanie markegingovú akciu, počas ktorej môžete investovať do vybraného fondu v správe Prvej penzijnej až so 100 % zľavou zo vstupného poplatku: 

USA TOP Fond o.p.f.

Štatút kampane: "USA TOP Fond o.p.f."