SPRÁVNA INVESTÍCIA teraz bez vstupného poplatku

S príchodom jesene prichádza do Prvej penzijnej aj marketingová akcia s názvom "SPRÁVNA INVESTÍCIA", ktorá bude prebiehať v období od 1.10. do 30.11.2018. 

Všetci záujemcovia o zhodnotenie svojich peňažných prostriedkov majú možnosť investovať v čase kampane do vybraných fondov Prvej penzijnej so 100 % zľavou zo vstupného poplatku.

Bez vstupného poplatku môžete investovať do našich 6 nových investičných riešení: 

KRÁTKODOBÉ RIEŠENIE

- krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

- Stabilný fond o.p.f. - NOVINKA

- NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

STREDNODOBÉ RIEŠENIE

- KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

- Office real estate fund o.p.f.

DLHODOBÉ RIEŠENIE

- Aktívny fond o.p.f. - NOVINKA

Štatút kampane: SPRÁVNA INVESTÍCIA

Viac informácií o marketingovej akcií nájdete na: www.penzijna.sk/spravnainvesticia