Poplatkové prázdniny s PPSS

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 07. 2015 do 31. 07. 2015 pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu, počas ktorej môžu investovať do všetkých podielových fondov až s 50 % zľavou zo vstupného poplatku. Táto akcia sa nevzťahuje na investície smerované do programov investičného sporenia.

Štatút kampane "Poplatkové prázdniny s PPSS".

POMÁHAME VAŠIM INVESTÍCIÁM RÁSŤ.

Prvá penzijná je už dve desaťročia Vaším stabilným partnerom. Prinášame Vám bohaté portfólio fondov a komplexné riešenie pre investície.