Limitovaná ponuka NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015 pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu počas ktorej môžu investovať do podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. až so 100% zľavou zo vstupného poplatku. STAŇTE SA SÚČASŤOU JEDINEČNÉHO PROJEKTU PETRŽALKA CITY B.

Štatút kampane "Limitovaná ponuka NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.".

Petrzalka City B

POMÁHAME VAŠIM INVESTÍCIÁM RÁSŤ.

Prvá penzijná je už dve desaťročia Vaším stabilným partnerom. Prinášame Vám bohaté portfólio fondov a komplexné riešenie pre investície.