Investujte bez vstupného poplatku

Aj vaše peniaze môžu zarábať. Investujte do vybraných fondov Prvej penzijnej. Teraz so 100 % zľavou zo vstupného poplatku.

Bez vstupného poplatku môžete investovať do našich 6 nových investičných riešení: 

KRÁTKODOBÉ RIEŠENIE

- krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

- Stabilný fond o.p.f. - NOVINKA

- NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

STREDNODOBÉ RIEŠENIE

- KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

- Office real estate fund o.p.f.

DLHODOBÉ RIEŠENIE

- Aktívny fond o.p.f. - NOVINKA

Ak máte záujem, nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme: http://bit.ly/3cpdM9K