Investičná jeseň v Prvej penzijnej

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01.10.2019 do 31.10.2019  pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu, počas ktorej môžu investovať do vybraných fondov v správe Prvej penzijnej až so 100% zľavou zo vstupného poplatku:

  • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
  • Stabilný fond o.p.f.
  • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
  • KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.
  • Office real estate fund o.p.f.
  • Aktívny fond o.p.f.

Štatút kampane:"Investičná jeseň".