Investičná jar klope na dvere

Prvá penzijná pre vás pripravila prvú kampaň v tomto roku, s názvom Investičná jar. Marketingová akcia prebieha v čase od 01.03. do 31.03.2018. Zameraná je tak, aby spoločnosť vyhovela investičnej stratégií každého klienta.

Všetci záujemci o zhodnotenie svojich peňazných prostriedkov majú možnosť investovať v čase kampane do vybraných fondov Prvej penzijnej s 50 % zľavou zo vstupného poplatku.

Aby sme vyhoveli rôznym typom investorov, marketingová akcia sa vzťahuje na viaceré fondy, predstavujúce vhodné riešenie pre začiatočníkov i skúsených investorov. Vyberú si tí, ktorí majú záujem o krátkodobé zhodnocovanie svojich finančných prostriedkov i investovanie v dlhodom horizonte.

Fondy, na ktoré sa vzťahuje marketingová akcia

KONZERVATÍVNE RIEŠENIE

Fondy sú určené pre konzervatívnejších investorov, ktorí už majú skúsenosť s termínovanými vkladmi. Zabezpečujú pozvoľný rast investícií v intervale 6 a viac mesiacov (KORUNA) alebo min 2 roky (Konzervatívne portfólio).
Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Konzervatívne portfólio o.p.f.

VYVÁŽENÉ RIEŠENIE

Fondy sú určené pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia, v porovnaní s inými bankovými produktmi. Ak máte záujem
zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky v strednodobom horizonte min 3 rokov a chcete sa podieľať na investovaní do aktív (v prípade fondov nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a Office real estate fund o.p.f. do nehnuteľností), do ktorých by ste samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície, sú pre vás tieto fondy dobrým riešením.
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.
Vyvážené portfólio o.p.f.
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
Office real estate fund o.p.f.

DYNAMICKÉ RIEŠENIE

Tieto podielový fondy sú určené nvestorom, ktorí majú skúsenosti s podielovými fondmi a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie svojich úspor v horizonte 5 a viac rokov. Fondy sú určené pre klientov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície.
Dynamické portfólio o.p.f.
EUROFOND o.p.f.
USA TOP Fond o.p.f.

Štatút kampane: Investičná jar

Ak vás naša ponuka zaujala, vyplňte svoje údaje vo formulári a my vás budeme kontaktovať. Prípadne navštívte ktorékoľevek obchodné miesto Poštovej banky, kde vám naši bankoví poradcovia s radosťou poskytnú komplexné informácie.