Investícia, ktorú si užijete

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 10. 2015 do 30. 11. 2015 pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu počas ktorej môžu investovať do vybraných podielových fondov* až so 100% zľavou zo vstupného poplatku. 

Štatút kampane:"Investícia, ktorú si užijete".

Investicia, ktoru si uzijete

UŽ 20 ROKOV POMÁHAME VAŠIM INVESTÍCIÁM RÁSŤ.

Prvá penzijná je už dve desaťročia Vaším stabilným partnerom. Prinášame Vám bohaté portfólio fondov a komplexné riešenie pre investície.

*NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Konzervatívne portfólio o.p.f., Vyvážené portfólio o.p.f. a Dynamické portfólio, o.p.f..