Aj vaše peniaze môžu zarábať

Investujte do vybraných fondov Prvej penzijnej. Teraz tak môžete spraviť bez vstupného poplatku. 

So 100 % zľavou zo vstupného poplatku investujete do týchto fondov:

KRÁTKODOBÉ RIEŠENIE

- krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

- Stabilný fond o.p.f.

- NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

STREDNODOBÉ RIEŠENIE

- KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

- Office real estate fund o.p.f.

DLHODOBÉ RIEŠENIE

- Aktívny fond o.p.f. 

Ak máte záujem, nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme: http://bit.ly/3cpdM9K