Akcie a súťaže

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Investičná jeseň predĺženie

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01.11.2016 do 30.11.2016  pre všetkých záujemcov o investovanie  predĺženie marketingovej akcie INVESTIČNÁ JESEŇ, počas ktorej môžu investovať do vybraných fondov v správe Prvej penzijnej až so 100% zľavou zo...

Celý článok

Investičná jeseň

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01.10.2016 do 31.10.2016  pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu, počas ktorej môžu investovať do vybraných fondov v správe Prvej penzijnej až so 100% zľavou zo vstupného poplatku: KAPIT...

Celý článok

Sporiaci september

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01.09.2016 do 30.09.2016 pre všetkých záujemcov o sporenie akciu „SPORIACI SEPTEMBER“,   počas ktorej si môžete zriadiť investičné sporenie dobrésporenie INVESTÍCIA so 100% zľavou zo zriaďovacieho poplatku do n...

Celý článok

Vyhodnotenie súťaže marketingovej akcie "Oddýchnie si od vstupných poplatkov"

Vyhodnotenie súťaže marketingovej akcie „Oddýchnite si od vsuptných poplatkov“ Od 01. 05. 2016 do 30. 06. 2016 mali všetci záujemcovia o investovanie do podielových fondov spravovaných PRVOU PENZIJNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSTOU POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. možnosť zapojiť sa do súťaže, ktor...

Celý článok

Oddýchnite si od poplatkov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01. 05. 2016 do 30. 06. 2016  pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu, počas ktorej môžu investovať do podielových fondov v správe Prvej penzijnej* až so 100% zľavou zo vstupného poplatku.  Š...

Celý článok

Vyhrávaj s Prvou penzijnou

Zapojte sa do súťaže „Vyhrávaj s Prvou penzijnou“ na oficiálnej Facebook-ovej stránke Poštovej banky a vyhrajte darček v hodnote 20 Eur. Stačí odpovedať na otázky a môžete vyhrať!

Celý článok
Ďalšie články