Už 20 rokov správna adresa pre vaše investície

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila

od 01. 02. 2015 do 28. 02. 2015

pre všetkých záujemcov o investovanie  marketingovú akciu

"20. výročie PPSS",

počas ktorej môžu investovať do vybraných podielových fondov v správe Prvej penzijnej až so 100% zľavou zo vstupného poplatku.

Konzervatívne portfólio o.p.f.,
Vyvážené portfólio o.p.f.,
Dynamické portfólio, o.p.f.,
Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA,
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.,
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.,
EUROFOND o.p.f.,
alebo si založiť investičné sporenie Solvent.

Prvá penzijná je už dve desaťročia Vaším stabilným partnerom. Prinášame Vám bohaté portfólio fondov a komplexné riešenie pre investície.