Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Predajná a nákupná cena za 52. týždeň 2018

Predajná a nákupná cena podielových listov za 52. týždeň 2018

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 51. týždeň 2018

Predajná a nákupná cena podielových listov za 51. týždeň 2018

Celý článok

Výkonnosť podielových fondov k 04.01.2019

Prinášame vám tabuľku precenenia podielových fondov k 04.01.2019

Celý článok

Aktualizácia dokumentu Kľúčové informácie pre investorov fondu Stabilný fond o.p.f.

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo zmenu Kľúčových informácií pre investorov (KIID) fondu Stabilný fond o.p.f., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 7.1.2019. Aktualizácia sa týka: - v časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazova...

Celý článok
Ďalšie články