Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a v dokumentoch kľúčových informácií pre investorov (KIID) všetkých spravovaných podielových fondov.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.01.2013.

Celý článok

Investičný komentár 11.12.2012

AkcieV predposledný mesiac kalendárneho roka 2012 sa akcie vyspelých ekonomík ako aj rozvíjajúcich sa trhov posunuli opäť do kladných čísel, vzrástli o niečo viac ako 1%. Pod kladnú výkonnosť sa podpísali najmä makroekonomické údaje prichádzajúce z USA, ktoré poukázali na pokračujúce zotavovanie...

Celý článok

Investujte a sporte aj naďalej bez poplatku

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. pripravila od 01.12.2012 do 31.12.2012 predĺženie akcie pre všetkých záujemcov o investovanie  „INVESTUJTE BEZ POPLATKU“ počas ktorej môžete aj naďalej investovať bez vstupného poplatku do ľubovoľného fondu alebo pre všetkýc...

Celý článok

Investičný komentár 5.11.2012

DlhopisyV Eurozóne výnosy dlhopisov rástli iba mierne, predovšetkým na dlhších splatnostiach, v priemerne o 10 bázických bodov, čo mierne stlačilo ceny nadol. Naopak slovenská výnosová krivka na všetkých splatnostiach poklesla, najvýraznejšie na 10-ročných splatnostiach. Za rastom cien slovenskýc...

Celý článok

Oznámenie o zmene podoby podielových listov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej len „PPSS“) rozhodlo v zmysle ust. § 12 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy, ktoré budú vedené v sam...

Celý článok

Spoločný prevádzkový poriadok

Postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie upravuje Spoločný prevádzkový poriadok

Celý článok

Zmena podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo v zmysle ust. § 12 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy, ktoré budú vedené v samostatnej evidencii.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 05.11.2012.

Celý článok

Investičný komentár 12.10.2012

MenaUplynulý mesiac Euro voči americkému doláru výraznejšie posilnilo (+2,23%). Hlavnou príčinou posilnenia Eura boli priaznivé makroekonomické údaje krajín Eurozóny uverejnené v závere mesiaca, z ktorých viaceré prekonali očakávania trhu. Euro pozitívne zareagovalo aj na rozhodnutie nemeckého ús...

Celý článok
Ďalšie články