Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v štatútoch, predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch fondov o.p.f. KORUNA, NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. a NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ š.p.f.. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 09.12.2011.

Celý článok

Zmeny v predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala zmeny v predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch všetkých spravovaných podielových fondov. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 19.10.2011.

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.10.2011

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 01.08.2011

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 15.06.2011

Celý článok

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. platné od 15.04.2011

Celý článok

Obnovenie vyplácania podielových listov

OBNOVENIE VYPLÁCANIA PODIELOVÝCH LISTOV otvoreného podielového fondu Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Celý článok
Ďalšie články