Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Zmena štatútu podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. vykonala dňa 08.01.2018 zmenu štatútu podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. Zmeny a úpravy štatútu sa týkajú doplnenia možnosti investovať majetok fondu aj do realitných a komoditných investícií ako aj možnosť investova...

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 52. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 52. týždeň

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 51. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 51. týždeň

Celý článok
Ďalšie články