Infoservis

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Predajná a nákupná cena za 24. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 24. týždeň

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 25. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 25. týždeň

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 22. týždeň 2017

Nákupná a predajná cena podielových listov za 22. týždeň

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 23. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 23. týždeň

Celý článok

Výkonnosť podielových fondov k 26.05.2017

Prinášame vám tabuľku precenenia podielových fondov k 26. 05. 2017

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 20. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 20. týždeň

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 21. týždeň 2017

Nákupná a predajná cena podielových listov za 21. týždeň

Celý článok

USA TOP fond o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. pripravila od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 pre všetkých záujemcov o investovanie markegingovú akciu, počas ktorej môžete investovať do vybraného fondu v správe Prvej penzijnej až so 100 % zľavou zo vstupného poplatku:  USA T...

Celý článok

USA TOP Fond o.p.f.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. prpravila od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 pre všetkých záujemcov o investovanie marketingovú akciu, počas ktorej môžete investovať do vybraného fondu v správe Prvej penzijnej až so 100 % zľavou zo vstupného poplatku: USA T...

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 18. týždeň 2017

Predajná a nákupná cena podielových listov za 18. týždeň

Celý článok
Ďalšie články