Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Zmena štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PPSS schválilo zmeny štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov. Zmeny sa týkajú hlavne plošnej úpravy odplaty depozitára, a to: Odplata sa znižuje z pôvodných 0,23% na 0,10% vo fondoch: KRÁTKODOBÝ DLHOPISOVÝ o.p.f. Koruna, Dlhopisový fond o.p.f., Stabilný fo...

Celý článok

Štátne dlhopisy s extrémne dlhou splatnosťou

Na otázky odpovedá: Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 14. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 14. týždeň 2021

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 13. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 13. týždeň 2021

Celý článok

Základné otázky o investovaní do akcií

Na otázky odpovedá: Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 12. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 12. týždeň 2021

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 11. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 11. týždeň 2021

Celý článok

Nový fond v správe Prvej penzijnej

Dňa 15.03.2021 začala Prvá penzijná spravovať nový štandardný fond - Komfortný fond o.p.f. Tento fond má charakter špeciálneho fondu cenných papierov a patrí do kategórie zmiešaných fondov.  Štatút fondu Komfortný fond o.p.f.Prospekt fondu Komfortný fond o.p.f.Kľúčové informácie pre investorov...

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 10. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 10. týždeň 2021

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 9. týždeň 2021

Predajná a nákupná cena podielových listov za 9. týždeň 2021

Celý článok
Ďalšie články