Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej. Zostaňte s nami v obraze a zistite viac napríklad aj o aktuálnej výkonnosti podielových fondov.

Najnovšie články

Aktualizácia kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo s účinnosťou od 18.02.2019 aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov. Zmeny kľúčových informácií pre investorov nastali predovšetkým v časti poplatkov (priebež...

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 3. týždeň 2019

Predajná a nákupná cena podielových listov za 3. týždeň 2019

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 4. týždeň 2019

Predajná a nákupná cena podielových listov za 4. týždeň 2019

Celý článok

Aktualizácia predajných prospektov vybraných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 21.01.2019 schválilo doplnenie vybraných predajných prospektov (súčasťou je štatút), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 28.01.2019. Ide o predajné prospekty týchto fondov: Stabilný fond o.p.f....

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 1. týždeň 2019

Predajná a nákupná cena podielových listov za 1. týždeň 2019

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 2. týždeň 2019

Predajná a nákupná cena podielových listov za 2. týždeň 2019

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 52. týždeň 2018

Predajná a nákupná cena podielových listov za 52. týždeň 2018

Celý článok

Predajná a nákupná cena za 51. týždeň 2018

Predajná a nákupná cena podielových listov za 51. týždeň 2018

Celý článok

Výkonnosť podielových fondov k 04.01.2019

Prinášame vám tabuľku precenenia podielových fondov k 04.01.2019

Celý článok

Aktualizácia dokumentu Kľúčové informácie pre investorov fondu Stabilný fond o.p.f.

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo zmenu Kľúčových informácií pre investorov (KIID) fondu Stabilný fond o.p.f., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 7.1.2019. Aktualizácia sa týka: - v časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazova...

Celý článok
Ďalšie články