NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. Prečítajte si viac o renomovaných projektoch, ktoré vám prináša NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

O fonde

 • Profil klienta: začiatočník
 • Investičný horizont: min. 2 roky
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min.50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 13.05.2021

od začiatku roka 0,42 %
za 1 mesiac 0,17 %
za 3 mesiace 0,34 %
za 6 mesiacov 0,87 %
za 1 rok 2,30 %
za 3 roky (p.a.) 2,56 %
od vzniku fondu (p.a.) 4,42 %
Cena podielu 0,061045 EUR
NAV 848 324 125,40 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem krátkodobejšie zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít. Umožňuje participáciu na renomovaných projektoch, do ktorých by klient samostatne nemohol investovať vzhľadom na výšku investície. Viac informácií o projektoch fondu nájdete tu

Fond získal tieto ocenenia:

 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií  v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2018
 • Absolútne najpredávanejší fond v roku 2016 v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016
 • 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKI 2016 v kategórií Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií 
 • 3. miesto v súťaži Zlatá minca 2016 v kategórii Realitné fondy
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2015 v kategórii Realitné fondy
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2013 v kategórii Realitné fondy
 • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2012 v kategórii Realitné fondy
 • 1. miesto - najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií

Prečo investovať do fondu?

 • možnosť investovať do diverzifikovaného portfólia realít, do ktorých by drobní investori samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície 
 • pravidelný výnos z investície plynúci do majetku fondov z nájmov administratívnych, reatailových či developerských projektov
 • investovanie do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladá
 • možnosť vstúpiť do sveta profesionálnych investorov a participovať na veľkých projektoch v lukratívnych lokalitách
 • neustály prístup k k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Údaje k 09.04.2021

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností
Kategória fondu realitný fond
Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Poplatky

Poplatky Výška poplatku
Vstupný poplatok

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

Výstupný poplatok

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)

Za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke. 

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investície            Výška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 2 rokov od vydania PL
Výstupný poplatok
po uplynutí 2 rokov od vydania PL
1,00 % 0,00 %

Číslo účtu pre investovanie do fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.: 

IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom, ak je to v záujme podielnikov  môže spoločnosť predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov až na 12 mesiacov. Majetok fondu je investovaný predovšetkým do nehnuteľností a majetkových účastí  v realitných spoločnostiach.

Ako založiť REALITNÝ fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.