J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 4/mierne riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 12.10.2018

od začiatku roka 1,68 %
za 1 mesiac -1,71 %
za 3 mesiace 0,23 %
za 6 mesiacov 3,59 %
za 1 rok 5,24 %
za 3 roky (p.a.) 3,26 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,55 %
Cena podielu 1,057126 EUR
NAV 11 093 977,58 EUR

Graf