J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 16.02.2017

od začiatku roka 1,69 %
za 1 mesiac 1,67 %
za 3 mesiace 3,98 %
za 6 mesiacov 2,32 %
za 1 rok 8,20 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -3,37 %
Cena podielu 0,935146 EUR
NAV 6 070 046,10 EUR

Graf