J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 15.03.2018

od začiatku roka 0,08 %
za 1 mesiac 1,11 %
za 3 mesiace 0,93 %
za 6 mesiacov 6,25 %
za 1 rok 9,17 %
za 3 roky (p.a.) 1,34 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,32 %
Cena podielu 1,040492 EUR
NAV 10 402 374,37 EUR

Graf