J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 20.07.2017

od začiatku roka 6,22 %
za 1 mesiac -0,58 %
za 3 mesiace 2,01 %
za 6 mesiacov 6,20 %
za 1 rok 7,29 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -0,98 %
Cena podielu 0,976776 EUR
NAV 7 612 938,55 EUR

Graf