J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 28.03.2017

od začiatku roka 3,05 %
za 1 mesiac 0,70 %
za 3 mesiace 3,05 %
za 6 mesiacov 4,37 %
za 1 rok 9,01 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -2,57 %
Cena podielu 0,947666 EUR
NAV 6 368 843,77 EUR

Graf