J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 25.05.2017

od začiatku roka 5,24 %
za 1 mesiac 0,73 %
za 3 mesiace 3,14 %
za 6 mesiacov 6,89 %
za 1 rok 8,69 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -1,46 %
Cena podielu 0,967761 EUR
NAV 6 886 010,89 EUR

Graf