J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 21.09.2017

od začiatku roka 6,49 %
za 1 mesiac 0,81 %
za 3 mesiace -0,32 %
za 6 mesiacov 2,75 %
za 1 rok 7,86 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -0,82 %
Cena podielu 0,979327 EUR
NAV 8 124 334,72 EUR

Graf