J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka 2,05 %
za 1 mesiac 0,39 %
za 3 mesiace 2,38 %
za 6 mesiacov 3,10 %
za 1 rok 8,90 %
za 3 roky (p.a.) 4,24 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,74 %
Cena podielu 1,060973 EUR
NAV 10 832 475,32 EUR

Graf