J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 21.06.2018

od začiatku roka 2,39 %
za 1 mesiac 2,11 %
za 3 mesiace 3,38 %
za 6 mesiacov 1,68 %
za 1 rok 8,60 %
za 3 roky (p.a.) 2,54 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,91 %
Cena podielu 1,064487 EUR
NAV 11 542 582,46 EUR

Graf