J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 15.01.2018

od začiatku roka 1,38 %
za 1 mesiac 0,67 %
za 3 mesiace 4,93 %
za 6 mesiacov 7,91 %
za 1 rok 14,60 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 1,85 %
Cena podielu 1,054010 EUR
NAV 10 151 059,71 EUR

Graf