J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 19.04.2018

od začiatku roka -1,85 %
za 1 mesiac -0,90 %
za 3 mesiace -3,18 %
za 6 mesiacov 1,79 %
za 1 rok 6,22 %
za 3 roky (p.a.) 0,68 %
od vzniku fondu (p.a.) 0,65 %
Cena podielu 1,020447 EUR
NAV 10 514 224,87 EUR

Graf