J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 15.11.2017

od začiatku roka 10,63 %
za 1 mesiac 1,28 %
za 3 mesiace 4,42 %
za 6 mesiacov 4,70 %
za 1 rok 12,48 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 0,64 %
Cena podielu 1,017340 EUR
NAV 9 550 407,14 EUR

Graf