J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter.

Výkonnosť k 14.02.2019

od začiatku roka -0,49 %
za 1 mesiac -0,49 %
za 3 mesiace -0,49 %
za 6 mesiacov -
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 0,995096 EUR
NAV 5 121 127,69 EUR

Graf