J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter.

Výkonnosť k 18.09.2019

od začiatku roka 1,37 %
za 1 mesiac 0,34 %
za 3 mesiace 0,32 %
za 6 mesiacov 1,15 %
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 1,013676 EUR
NAV 17 844 636,26 EUR

Graf