J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter.

Výkonnosť k 20.06.2019

od začiatku roka 1,05 %
za 1 mesiac 0,18 %
za 3 mesiace 0,83 %
za 6 mesiacov 1,05 %
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 1,010453 EUR
NAV 13 643 237,69 EUR

Graf