J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter.

Výkonnosť k 19.11.2019

od začiatku roka 1,66 %
za 1 mesiac -0,13 %
za 3 mesiace 0,63 %
za 6 mesiacov 0,79 %
za 1 rok 1,66 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 1,55 %
Cena podielu 1,016593 EUR
NAV 19 652 905,31 EUR

Graf