J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 23.01.2020

od začiatku roka -1,45 %
za 1 mesiac -1,21 %
za 3 mesiace -0,97 %
za 6 mesiacov -0,62 %
za 1 rok 1,25 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 0,81 %
Cena podielu 1,008045 EUR
NAV 19 146 841,38 EUR

Graf