J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 15.01.2018

od začiatku roka 0,26 %
za 1 mesiac 0,23 %
za 3 mesiace 0,77 %
za 6 mesiacov 2,36 %
za 1 rok 4,14 %
za 3 roky (p.a.) 4,96 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,04 %
Cena podielu 1,237316 EUR
NAV 192 694 514,23 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Predaj podielového fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. prebieha výhradne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Všetky dôležité informácie nájdete na www.jtbanka.sk alebo zavolajte na: 0800 900 500 /PO-PIA od 8:00 do 18:00/.