J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 15.03.2018

od začiatku roka 0,53 %
za 1 mesiac 0,53 %
za 3 mesiace 0,61 %
za 6 mesiacov 1,85 %
za 1 rok 3,64 %
za 3 roky (p.a.) 4,71 %
od vzniku fondu (p.a.) 4,92 %
Cena podielu 1,240635 EUR
NAV 195 230 148,60 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Predaj podielového fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. prebieha prioritne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Všetky dôležité informácie nájdete na www.jtbanka.sk alebo zavolajte na: 0800 900 500 /PO-PIA od 8:00 do 18:00/.