J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 02.04.2020

od začiatku roka -10,02 %
za 1 mesiac -10,13 %
za 3 mesiace -10,11 %
za 6 mesiacov -8,97 %
za 1 rok -7,80 %
za 3 roky (p.a.) -0,33 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,70 %
Cena podielu 1,190685 EUR
NAV 288 785 908,28 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Predaj podielového fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. prebieha prioritne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Všetky dôležité informácie nájdete na www.jtbanka.sk alebo zavolajte na: 0800 900 500 /PO-PIA od 8:00 do 18:00/.