J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Výkonnosť k 27.04.2017

od začiatku roka 1,78 %
za 1 mesiac 0,55 %
za 3 mesiace 1,43 %
za 6 mesiacov 1,95 %
za 1 rok 4,93 %
za 3 roky (p.a.) 5,48 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,29 %
Cena podielu 1,204532 EUR
NAV 162 303 181,62 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Predaj podielového fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. prebieha výhradne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Všetky dôležité informácie nájdete na www.jtbanka.sk alebo zavolajte na: 0800 900 500 /PO-PIA od 8:00 do 18:00/.