Dlhopisový fond o.p.f.

O fonde

  • Profil klienta: -
  • Investičný horizont: -
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 02.04.2020

od začiatku roka 7,04 %
za 1 mesiac 0,18 %
za 3 mesiace 6,58 %
za 6 mesiacov -
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 1,047530 EUR
NAV 4 356 858,10 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

Predaj podielového fondu Dlhopisový fond o.p.f. prebieha prioritne cez centrálu Prvej penzijnej, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Všetky dôležité informácie nájdete na webe.