• Otvorený fond krátkodobých investícií
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  2,77 % | 3,63 % | 1,27 %
  • Investičný horizont: 1 rok
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 15 €
  • Následná investícia: min.3€

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -16,07 % | -16,09 % | -0,10 %
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.3€

Viac informácií

 • Špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -0,42 % | 1,30 % | 2,87 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: 3
  • Minimálna investícia: 150 €
  • Následná investícia: 15 €

Viac informácií

 • Verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -5,83 % | -7,94 % | 1,59 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -1,91 % | -1,86 % | 1,90 %
  • Investičný horizont: 2 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: 50 €
  • Následná investícia: min.15€

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -19,95 % | -17,80 % | 2,37 %
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€

Viac informácií

 • Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  4,75 % | 6,28 % | 5,62 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  - | - | -
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 30 000 €
  • Následná investícia: min. 1 000 €

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -5,31 % | -5,43 % | 0,26 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.15€

Viac informácií

 • Špeciálny podielový fond nehnuteľností
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  1,54 % | 2,82 % | 5,29 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€

Viac informácií

 • Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -4,82 % | -5,06 % | -6,12 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.