• Otvorený fond krátkodobých investícií
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  3,24 % | 4,81 % | 1,29 %
  • Investičný horizont: 1 rok
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 15 €
  • Následná investícia: min.3€

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -15,85 % | -8,18 % | -0,07 %
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.3€

Viac informácií

 • Špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -0,04 % | 2,82 % | 2,93 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: 3
  • Minimálna investícia: 150 €
  • Následná investícia: 15 €

Viac informácií

 • Verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -5,88 % | -7,85 % | 1,56 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -1,71 % | 0,82 % | 1,91 %
  • Investičný horizont: 2 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: 50 €
  • Následná investícia: min.15€

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -19,06 % | -10,96 % | 2,42 %
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€

Viac informácií

 • Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  5,40 % | 6,76 % | 5,69 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  - | - | -
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 30 000 €
  • Následná investícia: min. 1 000 €

Viac informácií

 • Otvorený zmiešaný podielový fond
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -5,15 % | -1,57 % | 0,28 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.15€

Viac informácií

 • Špeciálny podielový fond nehnuteľností
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  1,70 % | 2,70 % | 5,26 %
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€

Viac informácií

 • Otvorený špeciálny podielový fond cenných papierov
 • Výkonnosť (zač. roka | 1 rok | od vzniku (p.a.)):
  -4,81 % | -1,81 % | -5,82 %
  • Investičný horizont: -
  • Miera rizika: -
  • Minimálna investícia: -
  • Následná investícia: -

Viac informácií

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.