Extra produkty

Užitočný vklad

Užitočný vklad

Získajte úrokovú sadzbu až 1% p.a. na výnimočnom termínovanom vklade, ktorý spája výhody TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom a investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu.

Prémiový vklad

Prémiový vklad

Prémiový vklad od 1.10.2016 už nie je možné zriadiť.