DLHODOBÉ RIEŠENIE

Na účely dlhodobého zhodnocovania svojich peňažných prostried­kov vám prinášame nový fond predstavujúci dynamické riešenie pre pokročilého investora. Fond investuje vo veľkej miere do akcií, čím ponúka možnosť vysokého zhodnotenia investície. Je vhodný pre klientov, ktorí sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika a ponechať peniaze pracovať vo fonde minimálne 5 rokov. Fond je vhodný na pravidelné a dlhodobé investovanie.

Aktívny fond o.p.f.

Fond je určený pre klienta, ktorý už má skúsenosti s podielovými fondmi a akceptuje vysokú mieru rizika pri možnosti vysokého zhodnotenia investície. Je vhodný na dlhodobejšie zhodnocovanie peňažných prostriedkov. Fond má možnosť profitovať aj z poklesu cien aktív.