ĎALŠIE FONDY

Prvá penzijná má vo svojej ponuke spolu 16 podielových fondov. Našu hlavnú ponuku však tvorí od 1.9.2018 iba 6 podielových fondov, do ktorých je možné investovať na všetkých pobočkách Poštovej banky a obchodných miestach vo vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Ostatné fondy je možné zakúpiť iba na centrále Poštovej banky alebo cez J&T Banku. 

Fondy predávané výhradne na centrále Poštovej banky

Investovanie do týchto fondov nie je možné na obchodných miestach Poštovej banky. 

Podielové fondy z tejto skupiny môžete zakúpiť iba na centrále Poštovej banky, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava:

Fondy predávané prioritne cez J&T Banku

Predaj fondov zo skupiny J&T prebieha prioritne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Patria sem fondy: