ĎALŠIE FONDY

Prvá penzijná má vo svojej ponuke spolu 12 podielových fondov. Našu hlavnú ponuku však tvorí od 1.9.2018 iba 7 podielových fondov, do ktorých je možné investovať na všetkých pobočkách Poštovej banky a obchodných miestach vo vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Ostatné fondy je možné zakúpiť iba na centrále Poštovej banky alebo cez J&T Banku. 

Fondy predávané prioritne cez J&T Banku

Predaj fondov zo skupiny J&T prebieha prioritne cez J&T Banku, a. s., pobočku zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava. Patria sem fondy: