aj vaše peniaze môžu zarábať

100 % zľava

zo vstupného poplatku

Máte záujem investovať?

  uveďte meno a priezvisko s veľkými
  začiatočnými písmenmi a s diakritikou

  zadajte číslo bez medzier
  a bez predvoľby, v tvare 09xxxxxxxx

  zadajte platnú e-mailovú adresu
  malými písmenami a bez medzier,
  v tvare meno@priklad.pripona

  Beriem na vedomie a súhlasím, že vyplnením a odoslaním tohto formulára budú moje osobné údaje spracované PRVOU PENZIJNOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané počas 3 mesiacov od ich poskytnutia.

  <
  Zvýhodnená ponuka platí už len

  U nás môže
  investovať každý

  Krátkodobé riešenie

  Krátkodobé riešenie

  pre začínajúcich investorov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s investovaním do podielových fondov a sú ochotní znášať nízke až mierne riziko kolísania investície. Odporúčaná minimálna doba investovania je 1 až 2 roky v závislosti od fondu.

  rolovať

  Stabilný fond o.p.f.

  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

  Dlhopisový fond, o.p.f

  Strednodobé riešenie

  Strednodobé a dlhodobé riešenie

  Fondy sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých investorov, ktorí chcú do­siahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie pri akceptovaní mierneho až vysokého rizika. Odporúčaná minimálna doba investovania je 3 a viac rokov, v závislosti od fondu.

  rolovať

  Kapitálový fond o.p.f.

  Office real estate fund o.p.f.

  Aktívny fond o.p.f.

  Investovať s nami
  sa oplatí

  Bez vstupného poplatku

  100 % zľava z poplatku

  len do 30. 11. investujete bez vstupného poplatku

  Vstupná investícia

  Aktívna správa

  naše fondy spravuje tím profesionálnych portfólio manažérov

  Široká ponuka

  Široká ponuka

  sami si rozhodnete,
  do ktorého fondu chcete
  investovať

  Špičková starostlivosť

  25 rokov na trhu

  sme slovenská správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou

  Vyššie výnosy

  E-investor

  váš osobný online účet, v ktorom vidíte aktuálny stav vašej investície

  Ako investovať do fondov?

  1
  Vyberte si z komplexnej ponuky našich fondov. Ponúkame riešenia pre začínajúcich aj pokročilých investorov.

  Vyberte si z komplexnej ponuky našich
  fondov. Ponúkame riešenia
  pre začínajúcich aj pokročilých investorov.

  2
  Navštívte najbližšiu pobočku Poštovej banky – podpísaním zmluvy a vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. Navyše, do 15. 4. 2020 získavate 100 % zľavu zo vstupného poplatku.

  Navštívte najbližšiu pobočku Poštovej banky –
  podpísaním zmluvy a vložením
  vstupnej investície sa stávate
  podielnikom. 

  3
  Svoje financie môžete mať neustále pod kontrolou – aktuálny stav vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v službe e-Investor.

  Svoje financie môžete mať stále
  pod kontrolou – aktuálny stav svojej
  investície si môžete kedykoľvek
  skontrolovať v službe e-Investor.

  Investujte tam, kde to poznáte Investujte tam, kde to poznáte Dohodnite si stretnutie
  Dohodnite si stretnutie Dohodnite si stretnutie

  Online chat

  Napíšte svoju otázku priamo
  nášmu poradcovi

  Online chat

  Kontaktný formulár

  Napíšte nám
  a my sa vám ozveme

  Kontaktujte ma

  V pobočke

  Navštívte nás
  v najbližšej pobočke

  Vyhľadať pobočku

  Infolinka

  Každý deň od 7.00 hod.
  do 22.00 hod.
  (okrem štátnych sviatkov)

  02 / 5960 2222

  Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol.,a.s., a na www.penzijna.sk. Štatút ku kampani nájdete na tomto linku

  S investíciou do  fondu je spojené aj riziko, v závislosti  od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do  fondu, ako aj výnos z nej, sa  môže aj znižovať a  investor  nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

  V súlade so štatútom špeciálneho fondu nehnuteľností môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov až na  12 mesiacov. Majetok špeciálneho fondu nehnuteľností je investovaný predovšetkým do nehnuteľností a majetkových účastí v realitných spoločnostiach.