Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 26. 09. 2016

Koruna

0,043112
 • od vzniku (p.a.) 1,27 %
 • 12 mesiacov 4,80 %
 • od zač. roka 2,98 %

Konzervatívne

0,041149
 • od vzniku (p.a.) 1,85 %
 • 12 mesiacov 0,55 %
 • od zač. roka -2,42 %

Vyvážené

0,034120
 • od vzniku (p.a.) 0,19 %
 • 12 mesiacov -1,91 %
 • od zač. roka -6,00 %

Dynamické

0,032710
 • od vzniku (p.a.) -0,22 %
 • 12 mesiacov -9,00 %
 • od zač. roka -17,15 %

Eurofond

0,049192
 • od vzniku (p.a.) 2,30 %
 • 12 mesiacov -11,66 %
 • od zač. roka -20,67 %

REALITNÝ

0,053865
 • od vzniku (p.a.) 5,25 %
 • 12 mesiacov 2,70 %
 • od zač. roka 1,70 %
 • od vzniku (p.a.) 2,76 %
 • 12 mesiacov 2,64 %
 • od zač. roka -0,46 %

J&T BOND EUR

1,177989
 • od vzniku (p.a.) 5,57 %
 • 12 mesiacov 6,43 %
 • od zač. roka 5,08 %

J&T SELECT

0,907952
 • od vzniku (p.a.) -6,00 %
 • 12 mesiacov -2,15 %
 • od zač. roka -5,14 %

USA TOP Fond

1,025189
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 26.09.2016
Koruna 0,043112
Konzervatívne 0,041149
Vyvážené 0,034120
Dynamické 0,032710
Eurofond 0,049192
REALITNÝ 0,053865
Kapitálový fond 1,075770
J&T BOND EUR 1,177989
J&T SELECT 0,907952
USA TOP fond 1,025189
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.