Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 22. 09. 2016

Koruna

0,043161
 • od vzniku (p.a.) 1,28 %
 • 12 mesiacov 4,40 %
 • od zač. roka 3,10 %

Konzervatívne

0,041491
 • od vzniku (p.a.) 1,92 %
 • 12 mesiacov -0,05 %
 • od zač. roka -1,61 %

Vyvážené

0,034500
 • od vzniku (p.a.) 0,30 %
 • 12 mesiacov -2,75 %
 • od zač. roka -4,96 %

Dynamické

0,033371
 • od vzniku (p.a.) -0,03 %
 • 12 mesiacov -10,50 %
 • od zač. roka -15,47 %

Eurofond

0,050322
 • od vzniku (p.a.) 2,44 %
 • 12 mesiacov -13,11 %
 • od zač. roka -18,85 %

REALITNÝ

0,053865
 • od vzniku (p.a.) 5,26 %
 • 12 mesiacov 2,70 %
 • od zač. roka 1,70 %
 • od vzniku (p.a.) 2,94 %
 • 12 mesiacov 2,24 %
 • od zač. roka -0,02 %

J&T BOND EUR

1,181581
 • od vzniku (p.a.) 5,69 %
 • 12 mesiacov 6,92 %
 • od zač. roka 5,40 %

J&T SELECT

0,911116
 • od vzniku (p.a.) -5,83 %
 • 12 mesiacov -3,26 %
 • od zač. roka -4,81 %

USA TOP Fond

1,046817
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 22.09.2016
Koruna 0,043161
Konzervatívne 0,041491
Vyvážené 0,034500
Dynamické 0,033371
Eurofond 0,050322
REALITNÝ 0,053865
Kapitálový fond 1,080606
J&T BOND EUR 1,181581
J&T SELECT 0,911116
USA TOP fond 1,046817
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.