Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 29. 09. 2016

Koruna

0,043208
 • od vzniku (p.a.) 1,29 %
 • 12 mesiacov 4,70 %
 • od zač. roka 3,21 %

Konzervatívne

0,041330
 • od vzniku (p.a.) 1,88 %
 • 12 mesiacov 0,28 %
 • od zač. roka -1,99 %

Vyvážené

0,034286
 • od vzniku (p.a.) 0,24 %
 • 12 mesiacov -2,48 %
 • od zač. roka -5,55 %

Dynamické

0,032947
 • od vzniku (p.a.) -0,15 %
 • 12 mesiacov -10,21 %
 • od zač. roka -16,55 %

Eurofond

0,049536
 • od vzniku (p.a.) 2,34 %
 • 12 mesiacov -13,61 %
 • od zač. roka -20,11 %

REALITNÝ

0,053865
 • od vzniku (p.a.) 5,25 %
 • 12 mesiacov 2,59 %
 • od zač. roka 1,70 %
 • od vzniku (p.a.) 2,76 %
 • 12 mesiacov 2,13 %
 • od zač. roka -0,44 %

J&T BOND EUR

1,177989
 • od vzniku (p.a.) 5,55 %
 • 12 mesiacov 6,43 %
 • od zač. roka 5,08 %

J&T SELECT

0,907952
 • od vzniku (p.a.) -5,97 %
 • 12 mesiacov -2,15 %
 • od zač. roka -5,14 %

USA TOP Fond

1,036627
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 29.09.2016
Koruna 0,043208
Konzervatívne 0,041330
Vyvážené 0,034286
Dynamické 0,032947
Eurofond 0,049536
REALITNÝ 0,053865
Kapitálový fond 1,076036
J&T BOND EUR 1,177989
J&T SELECT 0,907952
USA TOP fond 1,036627
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.