Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 22. 08. 2016

Koruna

0,042936
 • od vzniku (p.a.) 1,25 %
 • 12 mesiacov 4,24 %
 • od zač. roka 2,56 %

Konzervatívne

0,041223
 • od vzniku (p.a.) 1,88 %
 • 12 mesiacov -0,83 %
 • od zač. roka -2,24 %

Vyvážené

0,034276
 • od vzniku (p.a.) 0,24 %
 • 12 mesiacov -4,08 %
 • od zač. roka -5,57 %

Dynamické

0,033055
 • od vzniku (p.a.) -0,12 %
 • 12 mesiacov -14,29 %
 • od zač. roka -16,27 %

Eurofond

0,049545
 • od vzniku (p.a.) 2,36 %
 • 12 mesiacov -16,30 %
 • od zač. roka -20,10 %

REALITNÝ

0,053782
 • od vzniku (p.a.) 5,29 %
 • 12 mesiacov 3,01 %
 • od zač. roka 1,54 %
 • od vzniku (p.a.) 2,82 %
 • 12 mesiacov 1,73 %
 • od zač. roka -0,58 %

J&T BOND EUR

1,174226
 • od vzniku (p.a.) 5,64 %
 • 12 mesiacov 6,52 %
 • od zač. roka 4,75 %

J&T SELECT

0,910936
 • od vzniku (p.a.) -6,17 %
 • 12 mesiacov -2,90 %
 • od zač. roka -4,82 %

USA TOP Fond

1,045120
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 22.08.2016
Koruna 0,042936
Konzervatívne 0,041223
Vyvážené 0,034276
Dynamické 0,033055
Eurofond 0,049545
REALITNÝ 0,053782
Kapitálový fond 1,074555
J&T BOND EUR 1,174226
J&T SELECT 0,910936
USA TOP fond 1,045120
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.