Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 25. 07. 2016

Koruna

0,042972
 • od vzniku (p.a.) 1,26 %
 • 12 mesiacov 3,05 %
 • od zač. roka 2,65 %

Konzervatívne

0,041459
 • od vzniku (p.a.) 1,94 %
 • 12 mesiacov -3,95 %
 • od zač. roka -1,68 %

Vyvážené

0,034445
 • od vzniku (p.a.) 0,29 %
 • 12 mesiacov -8,75 %
 • od zač. roka -5,11 %

Dynamické

0,033128
 • od vzniku (p.a.) -0,10 %
 • 12 mesiacov -22,71 %
 • od zač. roka -16,09 %

Eurofond

0,047944
 • od vzniku (p.a.) 2,17 %
 • 12 mesiacov -25,76 %
 • od zač. roka -22,68 %

REALITNÝ

0,053694
 • od vzniku (p.a.) 5,32 %
 • 12 mesiacov 2,95 %
 • od zač. roka 1,38 %
 • od vzniku (p.a.) 2,50 %
 • 12 mesiacov -0,72 %
 • od zač. roka -1,55 %

J&T BOND EUR

1,169868
 • od vzniku (p.a.) 5,66 %
 • 12 mesiacov 6,23 %
 • od zač. roka 4,36 %

J&T SELECT

0,910435
 • od vzniku (p.a.) -6,53 %
 • 12 mesiacov -6,41 %
 • od zač. roka -4,88 %

USA TOP Fond

1,086853
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 25.07.2016
Koruna 0,042972
Konzervatívne 0,041459
Vyvážené 0,034445
Dynamické 0,033128
Eurofond 0,047944
REALITNÝ 0,053694
Kapitálový fond 1,064036
J&T BOND EUR 1,169868
J&T SELECT 0,910435
USA TOP fond 1,086853
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.