Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 25. 08. 2016

Koruna

0,043017
 • od vzniku (p.a.) 1,26 %
 • 12 mesiacov 3,75 %
 • od zač. roka 2,76 %

Konzervatívne

0,041269
 • od vzniku (p.a.) 1,89 %
 • 12 mesiacov -2,06 %
 • od zač. roka -2,13 %

Vyvážené

0,034278
 • od vzniku (p.a.) 0,24 %
 • 12 mesiacov -5,68 %
 • od zač. roka -5,57 %

Dynamické

0,033044
 • od vzniku (p.a.) -0,12 %
 • 12 mesiacov -16,48 %
 • od zač. roka -16,30 %

Eurofond

0,049593
 • od vzniku (p.a.) 2,36 %
 • 12 mesiacov -17,78 %
 • od zač. roka -20,02 %

REALITNÝ

0,053782
 • od vzniku (p.a.) 5,29 %
 • 12 mesiacov 3,01 %
 • od zač. roka 1,54 %
 • od vzniku (p.a.) 2,84 %
 • 12 mesiacov 1,09 %
 • od zač. roka -0,49 %

J&T BOND EUR

1,174226
 • od vzniku (p.a.) 5,62 %
 • 12 mesiacov 6,52 %
 • od zač. roka 4,75 %

J&T SELECT

0,910936
 • od vzniku (p.a.) -6,13 %
 • 12 mesiacov -2,90 %
 • od zač. roka -4,82 %

USA TOP Fond

1,040791
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 25.08.2016
Koruna 0,043017
Konzervatívne 0,041269
Vyvážené 0,034278
Dynamické 0,033044
Eurofond 0,049593
REALITNÝ 0,053782
Kapitálový fond 1,075480
J&T BOND EUR 1,174226
J&T SELECT 0,910936
USA TOP fond 1,040791
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.