Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 22. 07. 2016

Koruna

0,042918
 • od vzniku (p.a.) 1,26 %
 • 12 mesiacov 2,61 %
 • od zač. roka 2,52 %

Konzervatívne

0,041499
 • od vzniku (p.a.) 1,95 %
 • 12 mesiacov -4,92 %
 • od zač. roka -1,59 %

Vyvážené

0,034479
 • od vzniku (p.a.) 0,30 %
 • 12 mesiacov -10,09 %
 • od zač. roka -5,01 %

Dynamické

0,033180
 • od vzniku (p.a.) -0,08 %
 • 12 mesiacov -24,69 %
 • od zač. roka -15,96 %

Eurofond

0,047517
 • od vzniku (p.a.) 2,12 %
 • 12 mesiacov -28,92 %
 • od zač. roka -23,37 %

REALITNÝ

0,053694
 • od vzniku (p.a.) 5,32 %
 • 12 mesiacov 2,95 %
 • od zač. roka 1,38 %
 • od vzniku (p.a.) 2,42 %
 • 12 mesiacov -1,55 %
 • od zač. roka -1,76 %

J&T BOND EUR

1,167916
 • od vzniku (p.a.) 5,61 %
 • 12 mesiacov 6,15 %
 • od zač. roka 4,19 %

J&T SELECT

0,908486
 • od vzniku (p.a.) -6,71 %
 • 12 mesiacov -8,39 %
 • od zač. roka -5,08 %

USA TOP Fond

1,084861
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 22.07.2016
Koruna 0,042918
Konzervatívne 0,041499
Vyvážené 0,034479
Dynamické 0,033180
Eurofond 0,047517
REALITNÝ 0,053694
Kapitálový fond 1,061740
J&T BOND EUR 1,167916
J&T SELECT 0,908486
USA TOP fond 1,084861
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.