Fondy a investovanie

Zhodnoťte svoje úspory u správcu s 21 ročnými skúsenosťami na trhu investovania. Staňte sa investorom v Prvej Penzijnej, ktorá Vám ponúka bohaté portfólio fondov a komplexné investičné riešenie.

Aktuálny stav fondov k 26. 08. 2016

Koruna

0,043023
 • od vzniku (p.a.) 1,27 %
 • 12 mesiacov 3,63 %
 • od zač. roka 2,77 %

Konzervatívne

0,041362
 • od vzniku (p.a.) 1,90 %
 • 12 mesiacov -1,86 %
 • od zač. roka -1,91 %

Vyvážené

0,034370
 • od vzniku (p.a.) 0,26 %
 • 12 mesiacov -5,43 %
 • od zač. roka -5,31 %

Dynamické

0,033133
 • od vzniku (p.a.) -0,10 %
 • 12 mesiacov -16,09 %
 • od zač. roka -16,07 %

Eurofond

0,049640
 • od vzniku (p.a.) 2,37 %
 • 12 mesiacov -17,80 %
 • od zač. roka -19,95 %

REALITNÝ

0,053782
 • od vzniku (p.a.) 5,29 %
 • 12 mesiacov 2,82 %
 • od zač. roka 1,54 %
 • od vzniku (p.a.) 2,87 %
 • 12 mesiacov 1,30 %
 • od zač. roka -0,42 %

J&T BOND EUR

1,174226
 • od vzniku (p.a.) 5,62 %
 • 12 mesiacov 6,28 %
 • od zač. roka 4,75 %

J&T SELECT

0,910936
 • od vzniku (p.a.) -6,12 %
 • 12 mesiacov -5,06 %
 • od zač. roka -4,82 %

USA TOP Fond

1,037421
 • od vzniku (p.a.) -
 • 12 mesiacov -
 • od zač. roka -
Naše úspechy
Prečo Prvá penzijná
  • konzervatívna správa fondu
  • špičkový tím správcov
  • dlhodobý úspech našich podielových fondov
  • dlhodobá tradícia
Viac dôvodov
Aktuálne ceny k 26.08.2016
Koruna 0,043023
Konzervatívne 0,041362
Vyvážené 0,034370
Dynamické 0,033133
Eurofond 0,049640
REALITNÝ 0,053782
Kapitálový fond 1,076307
J&T BOND EUR 1,174226
J&T SELECT 0,910936
USA TOP fond 1,037421
Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.